Vi har under 2022 genomfört guideutbildningen med diplomering för totalt ett 60-tal deltagare. Teoridelen genomfördes digitalt och den praktiska delen i Sälen, Åre och Kiruna i december månad.

Det är nu totalt ca 150 personer som genomfört utbildningen och av dessa har ca 100 blivit diplomerade. Inför nästa vinter kommer fler utbildningstillfällen att erbjudas till medlemsföretagen.

Läs mer om utbildningen