Verksamhetsstöd

Mycket av våra medlemmars dagliga arbete sker inte ute i terrängen utan hemma på kontoret i form av administration. I arbetet att erbjuda en professionell och trygg produkt krävs en hel del i form av planering och uppföljning.

BOHST arbetar för att ge våra medlemmar stöd i att bygga upp interna processer och rutiner i sin verksamhet. Detta sker bland annat i form av mallar för avtal, tillbud, risker, planering m.m. Dessa kan användas i sin helhet eller som inspiration vid framtagande av egna och anpassade dokument.

Via BOHST finns även möjlighet, via våra samarbetspartners, att få juridiskt stöd i olika frågor som rör verksamheten.

Utbildade guider

Att använda sig utav utbildade och diplomerade guider bidrar till en mer professionell och trygg produkt för slutkonsumenten. Dessa utbildningar kombinerat med förarbevisutbildningen är av vikt i arbetet för en mer hållbar, ansvarsfull och trafiksäker snöskoteråkning.

Läs mer om våra utbildningar