Om oss

BOHST är samverkansföreningen för intressenter och aktörer inom snöskoterturistnäringen i Sverige. Vi verkar för en hållbar och professionell snöskoterturism genom samverkan, kvalitetssäkring samt kompetens- och affärsutveckling.

Ladda ner vår informationsfolder (PDF)

BOHST - Branschorganisationen för hållbar snöskoterturism etablerades den 27 september 2019 och ingår i Nationella Snöskoterrådet.

I stora delar av Sverige utgör snöskoterturismen en betydande del för många näringsidkares omsättning, för vissa så mycket som över 80% vintertid. Snöskoterturismen är därför, på många platser, extremt viktig för att skapa arbetstillfällen och stötta en fortsatt lokal samhällsutveckling.

Samtidigt innebär den typen av verksamheter utmaningar ur ett kvalitéts och hållbarhetsperspektiv.

Flera aktörer inom snöskoterturismen i Sverige hade länge efterfrågat en gemensam organisation för att driva branschens utvecklingsfrågor på ett mer standardiserat och kvalitetssäkrat vis. Branschen var även i behov av ett språkrör för att driva aktuella frågor mot, samt vara en samarbetspart med, myndigheter på olika nivåer, kommuner, och andra aktörer inom besöksnäringen.

BOHST fungerar som en katalysator för branschens utveckling och framtid.

Värdegrund och arbetsområden

Våra medlemmar leder utvecklingen för snöskoterturismen genom att vara goda ambassadörer och arbeta för:

  • Hållbar utveckling av snöskoterturismen.
  • Ökad kompetens och säkerhet.
  • Kvalitetssäkring av branschen.
  • Minska störning och miljöpåverkan.

Mål för verksamheten

  • Att leda utvecklingen för hållbar snöskoterturism i Sverige.
  • Att utveckla och stärka föreningen och där med öka medlemsantalet.
  • Att driva kompetenshöjning och kvalitetssäkring genom t.ex. guideutbildningen och andra insatser.
  • Att stärka samverkan mellan våra medlemmar.
  • Att kommunicera aktuella och viktiga frågor för branschen mot myndigheter, kommuner och andra aktörer som berör snöskoterturismen.
Snöskoterspår i nysnö

Våra arbetsområden

Det övergripande syftet är att bidra till en positiv utveckling av snöskoterturismen i Sverige.

Karta över Sverige med medlemmar i BOHST

Våra medlemmar

BOHST verkar för våra medlemmar. Tillsammans bidrar vi till en positiv utveckling av snöskoterturismen i Sverige.

Snöskoterspår i lössnö

Vår styrelse

De som driver våra projekt och våra medlemmars frågor.

Snöskotrar med Nationella Snöskoterrådets logotyp.

BOHST är en del av Nationella Snöskoterrådet

Sedan hösten 2019 ingår BOHST - Branschorganisation för hållbar Snöskoterturism i Nationella Snöskoterrådet.