Det är viktigt att alla snöskoteråkare respekterar och värnar om djur, natur, miljö och andra intressegrupper. BOHST arbetar på många sätt för en hållbar framtid gällande Sveriges snöskoteråkning och turismen som är kopplad till den.

Vi försöker påverka utvecklingen i en riktning där snöskoteråkning görs på ett så trafiksäkert och miljövänligt sätt som möjligt och där utövare följer gällande lagar och regler.

Vi stöttar även våra medlemmar att få en hållbarhet i sin verksamhet gällande arbetssätt för större produktsäkerhet och potentiellt mer lönsamhet.

Detta åstadkommer vi bland annat genom våra utbildningar samt hjälpa våra medlemmar att strukturera sina verksamheter. T.ex. har vi tagit fram dokument för en hållbarhetspolicy som våra medlemmar kan använda som utgångspunkt eller stöd i sitt eget hållbarhetsarbete.