Genom att samlas och samarbeta i en förening har branschen en aktör som med större vikt kan föra dess talan i olika frågor. 

För gästen/kunden fyller också branschorganisationen en viktig funktion. De företag och organisationer som är medlemmar i branschorganisationen bidrar till en positiv utveckling för snöskoteråkningen i Sverige och en hållbar framtid för snöskoterturismen.  

Branschorganisationen arbetar med kommunikation av aktuella frågor samt är en part i samarbetet med myndigheter på olika nivåer, kommuner, rennäring, markägare m.fl. samt olika aktörer inom besöksnäringen som t.ex. destinationsbolag. Detta möjliggörs även genom att branschorganisationen sedan hösten 2019 är medlemmar i Nationella Snöskoterrådet.