Våra arbetsområden

Det övergripande syftet är att bidra till en positiv utveckling av snöskoterturismen i Sverige.

Detta åstadkommer vi genom att bland annat fokusera på våra tre huvudområden - samverkan, kompetens och hållbarhet.

Grupp skoteråkare bredvid snöskotrar

Samverkan

En god samverkan mellan de företag och organisationer som anslutit sig till föreningen är en viktig förutsättning.

Snöskoteråkare under en utbildning med fjäll i bakgrunden

Kompetens

BOHST arbetar för en kompetensförbättring gällande snöskoterkörning och verksamheter aktiva i branschen.

Renskötare på snöskoter med renar

Hållbarhet

Snöskoteråkning, och verksamheter kopplad till den, ska bedrivas utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs.