Hur går det till?

  1. Säkerställ att du uppfyller de grundläggande kriterierna (se nedan).
  2. Kontakta vårt kansli med en intresseanmälan.
  3. Intresseanmälan behandlas av befintliga huvudinstruktörer, därefter beslutar BOHST styrelse om att låta dig bli en instruktör eller inte.
  4. En befintlig instruktör bekantar dig med utbildningsmaterialet och du är med och assisterar vid minst ett (1) utbildningstillfälle (teoretisk och praktisk del).

Vidare behöver du årligen vara delaktig i utbildningsarbetet samt fortsatt uppfylla de grundläggande kriterierna.

Kontakta vårt kansli