Välkommen till BOHST

BOHST är samverkansföreningen för intressenter och aktörer inom snöskoterturistnäringen i Sverige. Vi verkar för en hållbar och professionell snöskoterturism genom samverkan, kvalitetssäkring samt kompetens- och affärsutveckling.

Läs mer om oss

Utbildad snöskoterguide

Guideutbildningen

Skapa en bättre och tryggare upplevelse för din konsument

Utbildningen med diplomering av snöskoterguider höjer kompetensen och kvalitetsnivån hos leverantörer för att garantera säkra och trygga tjänster.

Guideutbildning

Snöskoterspår i lössnö

Våra medlemmar

Våra medlemmar leder utvecklingen av snöskoterturismen

BOHST verkar för våra medlemmar som är goda ambassadörer för branschen och snöskotersporten. Tillsammans bidrar vi till en positiv utveckling av snöskoterturismen i Sverige.


Våra medlemmar

VÅRA ARBETSOMRÅDEN

Det övergripande syftet är att bidra till en positiv utveckling av snöskoterturismen i Sverige.

SAMVERKAN

En god samverkan mellan de företag och organisationer som anslutit sig till föreningen är en viktig förutsättning. Genom att samlas och samarbeta i en förening har branschen en aktör som med större vikt kan föra dess talan i olika frågor. 

KOMPETENS

BOHST arbetar för en kompetensförbättring gällande snöskoterkörning och verksamheter aktiva i branschen.

HÅLLBARHET

Snöskoteråkning, och verksamheter kopplad till den, ska bedrivas utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs. Det är viktigt att alla snöskoteråkare respekterar och värnar om djur, natur, miljö och andra intressegrupper.

Nyheter

Snöskotrar surfandes nedför en sluttning

Färdighetsnivå Snöskoter

BOHST lanserar en skala för att bedöma färdighetsnivå gällande att framföra snöskoter.

Nyhetsbrev Nov 2023

Nyhetsbrev Nov 2023

BOHSTs nyhetsbrev innehåller några rader från ordförande, information om den nya medlemssidan, guideutbildningen, premiär för elskotersafari samt agenda för kommande händelser.

Snöskoterguide under utbildning

Inbjudan - Guideutbildning med diplomering

Utbildningen med diplomering av snöskoterguider höjer kompetensen och kvalitetsnivån hos leverantörer för att garantera säkra och trygga tjänster baserat på Konsumentverkets ­riktlinjer.

Ordförande Joakim Armgren

Nyhetsbrev september 2023

BOHSTs nyhetsbrev innehåller några rader från ordförande, information om den nya webben, guideutbildningen, framtida snöskoterkonferens samt agenda för kommande händelser.

Visa alla nyheter"Att hjälpa medlemmar med verktyg för att agera mer hållbart, samt att hjälpa till att synliggöra hållbara snöskoteraktörer inom besöksnäringen."

 

Läs mer om vårt uppdrag