Olika krav ställs på en snöskoterguides kompetens baserat på aktivitetens längd, svårighetsgrad samt deltagarnas förkunskap och erfarenhet.

Oavsett skall följande vara uppfyllt

 • Förarbevis för att köra snöskoter i Sverige.
 • Max 10 deltagarsnöskotrar per guide.
 • Förutbestämd rutt.
 • Bedrivas som kommersiell verksamhet.

Utöver detta bör även guiden ha kunskap inom följande områden

 • Ledarskap.
 • Räddning i terräng (t.ex. Första hjälpen i terräng, HLR, avvärja och omhänderta nedkylning).
 • Skydds-, säkerhets- och räddningsutrustning.
 • Orientering och förflyttning.
 • Väder.
 • Snö- och lavinkunskap.
 • Iskunskap.
 • Fjällräddning.
 • Sambandstjänst och helikoptersamverkan.
 • Terrängen där aktiviteten genomförs.
 • Bedömningsförmåga om deltagare har kunskap och färdighet att delta i den aktuella aktiviteten samt kunna avråda deltagande om dessa inte finns.

Guideutbildning med diplomering

Våra guideutbildningar syftar till att höja kompetensen och kvalitetsnivån hos leverantörer för att garantera säkra och trygga tjänster till slutkonsument.

Läs mer om våra utbildningar