BOHST, Branschorganisation för hållbar snöskoterturism, har arbetat fram en standardiserad och objektiv bedömningsskala gällande en individs färdighetsnivå i att framföra en snöskoter på led eller i terräng.

Bakgrund, syfte och mål

Bakgrund till detta är att det är väldigt svårt att objektivt svara på frågan "hur duktig är jag på att köra snöskoter?". Det grundar sig i att en persons bedömning är subjektiv och i allra högsta grad grundad i sin omgivning; vem/vilka man normalt kör snöskoter tillsammans med.

Syftet med bedömningsskalan är att underlätta för en person att objektivt bedöma sin kompetensnivå. Den nivån kan sedan appliceras på en mängd olika typer av aktiviteter och användningsområden.

Huvudsakliga målet är att tjänsteleverantörer ska kunna höja kvalitén på aktiviteter där deltagares kunskapsnivå är relevant för hur dessa kan utformas. Dels ur riskperspektiv men framförallt för att försöka uppnå en maximerad upplevelse för deltagarna. Vidare ser vi även att samma standardiserade skala kan användas även på och av andra yrkesgrupper.

Testad under vintern 2023/24

Under säsongen 2023/24 har skalan pilottestats på ett flertal evenemang där man delat in deltagare i olika grupper; nybörjare/medel/avancerad. Detta för att, baserat på deltagarnas ingångsnivåer, välja olika typ av terräng, körning samt instruktionsmoment att fokusera på.

"Historiskt har det alltid varit svårt att fördela deltagare i rätt nivå av grupp. Under pilottesterna märktes det direkt hur gruppindelningen blev mycket mer rätt med få, om någon, deltagare som behövde byta grupp för att de inte hamnat i rätt grupp från första början."
- Rickard Lövgren, projektledare

Baserad på forskningsmodell

Modellen som ligger till grund för skalan är en vidareutveckling och anpassning av en ursprungsmodell framtagen av forskningscentret CARE på UiT (The Arctic University of Norway). Även om upplägg och format i BOHST version är annorlunda är resultatnivåerna fortfarande motsvarande de i ursprungsmodellen, detta för att bibehålla någon form av standard och jämförbarhet med den modell som är framtagen och används av CARE i deras forskning.

Finns tillgänglig idag

Medlemmar i BOHST kan redan idag ladda ner en utskriftsanpassad version för fri användning via medlemssidorna på bohst.se/for-medlemmar. Inför säsongen 2024/25 finns en plan att framställa en digital, och mer interaktiv, version som går att använda direkt i t.ex. mobiltelefon.

Inte medlem? Bli det idag!