Skapa en bättre och tryggare upplevelse för din konsument, säkra din produkt och öka din konkurrenskraft genom att endast använda diplomerade snöskoterguider i din verksamhet.

Bakgrund

En arbetsgrupp med några av Sveriges mest erfarna snöskoterguider har arbetat fram vår utbildning med diplomering för snöskoterguider. Utgångspunkterna var bl.a. Konsumentverkets riktlinjer för guidade turer på snöskoter samt en enkät bland våra medlemmar gällande vad som anses viktigt vid introduktion av nya guider i en verksamhet.

Sedan pilotutbildningarna, vintern 19/20, till december 2022 har 160 personer genomgått utbildningen "BOHST 1" och av dessa är drygt 100 idag diplomerade snöskoterguider.

Tid och plats

De teoretiska momenten kommer att genomföras digitalt den 26 och 27 november.

De praktiska momenten kommer att genomföras under vecka 49. Intresse och snötillgång kommer att styra var denna heldag kommer att genomföras. 

Mer information och anmälan

https://www.bohst.se/utbildningar/guideutbildning/