Arbetsmöte

Dagen började med ett arbetsmöte med fokus på att konkret definiera vad som krävs för att bli en instruktör för BOHST utbildningar. Resultatet av det arbetet, och styrelsebeslutet samma dag, kan hittas på denna sida.

Det skedde även många initiala diskussioner för BOHST vidare arbete med fokus på medlemsnytta samt vidareutveckling av utbildningar.

Studiebesök hos Åreguiderna

Anledningen till studiebesöket var för BOHST styrelse att få större inblick i hur cykelbranschen valt att arbeta med sina guideutbildningar riktat mot mountainbike. Syftet var att identifiera delar att inspireras av i arbetsgruppens fortlöpande arbete med att ytterligare förädla BOHST egna utbildningar.

Studiebesöket inleddes med att Jesper Johnsson (säljchef och guide) och Philip Harlaut (VD, guide samt styrelseledamot i BOHST) berättade om utbildningsprogrammet som tagits fram tillsammans med, och ägs av, SLAO. Det avslutades sedan med att Philip tog med styrelsen på en guidad tur i Åre Bike Park för att visa hur en sådan kan se ut. Under denna mer praktiska del diskuterades det även en hel del likheter och skillnader gentemot snöskoterguidning som blir intressanta i BOHST vidare interna arbete.

Sammanfattningsvis var det några mycket givande timmar som spenderades tillsammans med Åreguiderna.

Styrelsemöte

Dagen avslutades med ett styrelsemöte där beslut togs om bland annat:

  • Kriterier för att bli instruktör/utbildare för guideutbildningen.
  • Olika typer av malldokument för medlemmar att använda som grund i sin egen verksamhet skall tas fram. Exempelvis tillbudsrapport, riskanalys, turplanering etc.
  • Uppdatera materialet för guideutbildningen, innehållsmässigt och utseendemässigt (applicera den nya grafiska profilen). I samband med det arbetet påbörja identifiering av delar som ev. skulle kunna ersättas med rörligt material och/eller brytas ut till e-learning.
  • Fortsatt arbete tillsammans med Lavinprognoser och Svelav för fler skoterburna lavintekniker och lavinsäkerhetsinstruktörer i Sverige.

Medverkande på plats var Joakim Armgren, Jonas Sjögren, Rickard Lövgren, Andreas Edholm och Philip Harlaut. Via videokonferens deltog även Karl-Arne Wagenius och Åsa Säfström.