Utbildningsupplägg

Utbildningen leds av en, eller flera, av BOHST utbildade instruktörer. Nedan hittas det normala förfarandet för hur en utbildning genomförs. Det finns dock möjlighet att även skräddarsy upplägget både geografiskt och tidsmässigt om t.ex. en medlem har många anställda som ska utbildas vid samma tillfälle.

  1. Två (2) halvdagar med teoretiska moment. Dessa genomförs normalt digitalt via videokonferens.
  2. En (1) hel dag med praktiska moment som innefattar bland annat övningar i värdskap samt scenarioövningar för olika typer av tillbud. Detta genomförs normalt på tre (3) olika platser i Sverige i ett försök att minimera reseavståndet för deltagare.
  3. Examinering sker genom skriftligt prov, uppvisande av intyg för genomförd HLR-utbildning samt överlämnande av en logg innehållandes minst fem (5) dokumenterade guidade turer där kursdeltagaren varit guide1. Examinering sker normalt som avslutning av dagen med de praktiska momenten.

För att erhålla sin diplomering krävs att man deltagit i utbildningens samtliga delar samt uppfyllt delarna i examineringen.

1) Om inte nog många guidade turer genomförts vid examineringstillfället har deltagaren resterande vintersäsong på sig att komplettera sin logg för att därefter erhålla sin diplomering.

Kriterier och förkunskaper

Dessa förkunskaper måste (minst) uppfyllas för att ha möjlighet att genomgå utbildningen BOHST 1.

  • Anställd i ett av BOHST medlemsföretag.
  • Giltigt förarbevis för snöskoter.
  • Genomförd HLR-utbildning med certifierad instruktör (minst halv dag och ska styrkas med intyg).

Förberedelser

Egna studier av Konsumentverkets riktlinjer samt gällande lagar och regler för snöskoteråkning i Sverige. I god tid innan kursstart skickas detaljerad utbildningsplan ut till deltagare med utförlig information innehållandes bland annat kurslitteratur och länkar till information som ska studeras innan kursstart.