Detaljerat kursupplägg är fortfarande under utveckling, detta innebär även att priset för utbildningen ännu inte är beslutad. Redan nu kan vi dock presentera viss information (med reservation för ändringar) nedan. Målsättningen är att kunna erbjuda denna kurs till säsongen 2024/25.

Övergripande kursupplägg

Det primära fokuset ligger på praktiska moment och scenarier där deltagarna, genom aktivt deltagande, arbetar med erfarenhetsutbyte samt repetition av redan inneboende kunskap i en representativ miljö. 

Omfattning

 • 2 timmar digital teori 1-2 veckor innan.
 • 2,5 dagar fysiskt på plats (ca 3-4 timmar teoretiska moment, ca 16-18 timmar praktiska moment).

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska deltagarna:

 • Självständigt kunna arbeta systematiskt i sitt riskreducerande arbete, både i planeringsfas samt utförandefas.
 • Självständigt kunna planera en rutt och navigera med ingångsdata som lavinfara, väder, snötäcke, utformning av grupp samt gruppdeltagarnas individuella färdighetsnivå.
 • Ha kännedom om olika typer av kommunikationsmedel samt kunna bedöma vilka som krävs för olika typer av turer.
 • Ha kunskap om hur man gräver en bivack för att lösa en nödsituation.
 • Ha kunskap om extra utrustning och verktyg som kan komma att krävas för olika situationer.
 • Självständigt kunna utföra enklare reparationer av snöskoter ute på fjället.
 • Ha fördjupad kunskap kring värdskap, ledarskap och gruppdynamik och hur det samspelar med ens riskbedömning.
 • Repeterat tidigare kunskap kring lavinterräng samt omhändertagande av sjuka och skadade.

Förkunskapskrav

Utöver att vara i god fysisk och psykisk hälsa skall deltagare även, minst, uppfylla dessa krav för att kvalificera sig för denna utbildning.

Utbildningar & behörighet

 • Diplomerad Snöskoterguide enligt BOHST 1 – Kortare turer i flack terräng.
 • Förarbevis för snöskoter.
 • Första hjälpen i terräng (3 dagar), eller likvärdig.
 • SVELAV Pro 1 (3 dagar), eller likvärdig.
 • Svelav Pro Lavinräddning (2 dagar), eller likvärdig.

Erfarenhet

 • Arbetat som snöskoterguide i minst 2 år, skall styrkas med referens från arbetsgivare (nuvarande eller tidigare) eller liknande.
 • God kunskap i navigering med karta & kompass.
 • Kunna framföra en snöskoter på minst Nivå 4 enligt skalan ”BOHST Färdighetsnivå Snöskoter”1.

1 Presenteras inom kort (under säsongen 2023/24).

Mer information kommer i takt med att den blir färdigställd. Vet du redan nu att du är intresserad av denna utbildning? Skicka gärna ett mail till kansliet och meddela ditt intresse så håller vi dig underrättad när det finns mer information och utbildningen finns att boka!