Ordförande har ordet

Att vintern kom tidigare än vanligt är vi många som gläds åt. För många skapar det förutsättningar för att kunna starta säsongen något tidigare än vanligt och förhoppningsvis kunna dryga ut intäkterna. För mig personligen ser jag fram emot att kunna plocka fram skotern långt mycket tidigare än förra året. Det syns även på andra fjällaktiviteter att många gläds åt den tidiga vintern. Bland annat på landets skidanläggningar.

Andra som jag tror gillar en tidig vinter är alla våra fantastiska skotervänner som trampar och sladdar leder. Jag vill tro att är en av dom verksamheter i Sverige som har flest eldsjälar. Bra snöskoterleder bidrar till säkrare skotertrafik. Kom ihåg att stötta din lokala klubb eller ert lokala ledbolag. Nu hoppas vi på att sjöar och vattendrag får frysa till ordentligt. Då har vi en riktigt bra grund för kommande snöskotersäsong.

BOHST utbildningsgrupp står just nu inför årets omgång i guideutbildningen. Planeringen är klar och det är välfyllt med deltagare. Vi ser fram emot att träffa alla som deltar.

Vårens agenda börjar ta form för BOHST arbeten. Det planeras lavinseminarium för snöskoterbranschen, cross-border konferens tillsammans med Norges snöskoterorganisationer och självklart sedvanliga styrelsemöten och möten med Nationella Snöskoterrådet.

Styrelsen planerar också för att förbättra vårt egna utbildningsmaterial med filmade sekvenser. Målet är att påbörja arbetet under kommande vinter för att ha ett uppdaterat och modernt utbildningsmaterial inför nästa höst.

Jag vill slutligen passa på att hälsa alla nya medlemsbolag välkomna och tacka alla medlemmar för ert stöd för vårt viktiga arbete för snöskoterbranschen.

Önskar alla en härlig försäsong!

Med vänlig hälsning Joakim Armgren

 

Medlemssidor på bohst.se

En ny avdelning på bohst.se speciellt för dig!

Vi har utökat bohst.se med en avdelning specifikt för dig som medlem. Syftet är att ha en plats där vi löpande kan fylla på och samla material för enkel åtkomst. Denna avdelning kommer växa över tid med mer information och material. Redan nu hittar du våra logotyper, dokumentmallar och en medlemsundersökning. Du hittar till sidorna genom att klicka på "gubben" i menyn eller direkt på denna länk: https://www.bohst.se/for-medlemmar/

Dokumentmallar för planering, riskbedömning och incidenter
Som en del i vårt löpande arbete att stötta dig som medlem har vi nu tagit fram två stycken mallar anpassade för din och övriga medlemmars verksamheter. En för riskbedömning, planering & uppföljning och en för incidentrapportering. De är utformade för att kunna användas rätt av eller för dig att använda som inspiration för tips & idéer att applicera i dina redan existerande dokument och arbetssätt. Du hittar mallarna för nedladdning när du loggat in på de nya medlemssidorna.

Gör vi rätt saker? Medlemsundersökning!
BOHST är till för dig som medlem och bland våra medlemmar finns en mängd olika behov samt förväntningar på oss som organisation. Vi som arbetar med BOHST (främst styrelsen samt ibland olika medlemmar i specifika arbetsgrupper) gör det jobbet vid sidan av vårt resp. vanliga arbete. Det gör det extra viktigt att prioritera tiden "rätt" när det arbetas med saker inom och åt BOHST. Som en hjälp i vår prioritering har vi tagit fram en enkel medlemsundersökning. Syftet är att ge oss en mer samlad bild kring hur viktigt olika saker är för våra medlemmar. Passa på att göra din röst hörd, anonymt om du så önskar. Undersökningen hittar du när du loggat in på de nya medlemssidorna.

Inloggningsuppgifter skickas till alla medlemmar i BOHST i ett separat mail.

 

Guideutbildningen 2023

Utbildningen med diplomering av snöskoterguider höjer kompetensen och kvalitetsnivån hos leverantörer för att garantera säkra och trygga tjänster baserat på Konsumentverkets ​riktlinjer.

Sedan starten för fyra år sedan har 160 guider genomgått utbildningen och det är drygt 100 som blivit diplomerade hittills. Till säsongens utbildningsomgång är det ytterligare ca 50 guider som kommer att utbildas. Teorin görs digitalt och praktiken görs på olika platser längs fjälllkedjan.

 

Två medlemmar i BOHST erbjuder nu safari med elskoter

Åreguiderna och Puls får till denna vinter en exklusiv möjlighet att köra safari med Lynx nya elskoter i Åre och i Tänndalen.

Elskoterturer kommer under vintern 2024 vara en världsunik nyhet på ett fåtal platser runt om i världen. Tack vare att elskotrarna tillverkas av branschledande Lynx behålls köregenskaper och känslan från en vanlig skoter men helt utan utsläpp.

För mer information kontakta Phlip på Åreguiderna eller Christer på Puls.

 

Agenda

29-30 november Höstmöte Nationella Snöskoterrådet

6 december. Digitalt seminarie om hållbar snöskoteråkning. Nationella snöskoterrådet. Guideutbildningen. 26-27 november (teori) och praktik på olika ställen i landet under vecka 49- 50.

23 januari 2024 BOHST styrelsemöte.